Info a Rezervácie

Viečka

Druh Cena
Horné viečka  699,- €
Dolné viečka  799,- €
Horné a dolné spolu  1099,- €

Hore uvedené ceny sú konečné a zahŕňajú už všetky náklady na zákrok ako napríklad anestézu, vyšetrenia, pobyt na klinike, lieky, materiál...

Čo treba dodržať pred operáciou

  • Žiadne špeciálne pokyny 

Priebeh zákroku a pobytu na klinike

  • V deň zákroku musíte prísť na kliniku  v dohodnutú hodinu
  • Urobia sa predoperačné vyšetrenia (odber krvi atď...)
  • Zákrok prebehne v lokálnej anestéze
  • Po zákroku ostanete na pár hodín na klinike a potom môžete isť za normálnych okolností v ten istý deň domov
  • Neodporúčame šoférovať ani letieť hneď v ten deň 

Čo treba dodržať po operácii

  • 7 dni sa musíte strániť fyzickej námahy a športu, nič ťažké nedvíhať

Ako dlho je rehabilitácia

  • Práceneschopnosť je spravidla  7  dní
  • Definitívny výsledok operácie vidieť po dvoch mesiacoch, ked zmiznú opuch 

Kde musím isť na kontrolu

  • My samozrejme radi skontrolujeme zadarmo v našich ambulanciách v Bratislave alebo Leviciach